Načela zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

V družbi Drugi svet. d.o.o. varstvu osebnih podatkov namenjamo posebno pozornost. To besedilo vsebuje informacije o tem katere osebne podatke obdelujemo in na kateri pravni podlagi, v kakšne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Katere osebne podatke obdelujemo:

Če uporabljate storitve portala Polovička.si, zbiramo naslednje vaše podatke: uporabniško ime in geslo, vaši kontaktni podatki. Sledimo temu, katere ponudbe si ogledujete v naši spletni trgovini, preko katere naprave, katere izmed naših ponudb, posredovanih preko e-pošte, so vas zanimale ter katere ponudbe ste naročili. Če pri nas opravite nakup oziroma si ustvarite račun, obdelujemo  ime in priimek, naslov, potreben za dostavo naročila, e-mail in telefonsko številko v namene podpore in pomoči pri realizaciji naročene storitve.

Zakaj obdelujemo osebne podatke in zakaj smo do tega upravičeni

Vaše osebne podatke obdelujemo za različne namene. Na spletni strani naše trgovine uporabljamo piškotke za ugotavljanje števila obiskovalcev in izboljševanje naših storitev. Če se naročite na prejemanje e-novic, vaše podatke uporabimo za obveščanje o novostih v ponudbi naše spletne trgovine. Če ste pri nas registrirani, vaše podatke uporabljamo za vodenje vašega računa in zagotavljanje s tem povezanih funkcionalnosti. Če pri nas opravite nakup, vaše podatke uporabljamo za obdelavo vašega naročila, zaščito naših pravnih zahtevkov in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. S pomočjo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam hkrati lahko prikazujemo in pošiljamo naše prilagojene ponudbe. Do obdelave vaših osebnih podatkov imamo pravico na podlagi priprave ali izvajanja pogodbe z vami – odprtje računa se šteje kot sklenitev pogodbe v skladu s pogoji uporabe in pogoji zasebnosti, upoštevanja pravnih obveznosti, naših zakonitih zahtevkov ali pa vašega soglasja.

 

Kdo obdeluje vaše osebne podatke in s kom jih delimo:

Vaše podatke večinoma obdelujemo za lastne namene kot njihov upravljalec – za podporo in pomoč pri realizaciji naročene storitve. Ob naročeni storitvi na Polovička.si vaše podatke posredujemo tudi našim partnerjem, pri katerih naročeno storitev koristite – v za zagotovitev identifikacije, potrditve in realizacije naročene storitve.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Iz katerih virov pridobivamo osebne podatke:

Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas preko naše spletne trgovine ali pri komunikacijiz vami.  Večinoma obdelujemo osebne podatke, ki nam jih zagotovite neposredno v okviru naročanja artiklov in storitev, med ustvaritvijo in uporabo računa ali pri komunikaciji z nami.

Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Pravica do seznanitve

Pravico imate, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.  Od nas lahko zahtevate potrdilo o tem, ali osebne podatke v zvezi z vami zbiramo ali ne, in če jih, imate pravico, da se s temi podatki seznanite. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov, pri čemer vam bomo prvo kopijo zagotovili brezplačno, vsako nadaljnjo pa proti plačilu.

Pravica do popravka

Če opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih popravimo oziroma dopolnimo.

Pravica do izbrisa

V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

  • vaših osebnih podatkov v namene, v katere smo jih obdelali, ne potrebujemo več;
  • umaknili ste soglasje z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer gre za podatke, za obdelavo katerih je vaše soglasje nujno, mi pa hkrati nimamo drugega razloga za nadaljnjo obdelavo teh podatkov;
  • uveljavili ste svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov (glej nižje razdelek Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov) za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, in mi spoznamo, da zakonitih interesov, ki bi upravičevali nadaljnjo obdelavo teh podatkov, več nimamo ali
  • domnevate, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajamo, ni več v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

Prosimo pa, da se zavedate, da, tudi če bo kateri od opisanih razlogov izpolnjen, to ne pomeni, da bodo vsi vaši osebni podatki kar takoj izbrisani. Te pravice pa ni mogoče uveljaviti v primeru, da je obdelava vaših osebnih podatkov še naprej nujna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti:

  • če spodbijate točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo, kateri podatki so pravilni;
  • če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom), vi pa boste namesto izbrisa takšnih podatkov dali prednost le njihovi omejitvi (npr. če boste predvidevali, da nam boste v prihodnje te podatke vseeno zagotovili);
  • če vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo v zgoraj opisane namene, vi pa jih potrebujete za določitev, izvedbo ali obrambo svojih pravnih zahtevkov, ali
  • če vložite ugovor proti obdelavi podatkov. Pravica do ugovora je podrobneje opisana spodaj pod naslovom Pravica do vložitve ugovora proti obdelavi podatkov). V času obravnave vašega ugovora moramo obdelavo vaših osebnih podatkov omejiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja in na podlagi izvajanja pogodbe. Vaše osebne podatke vam posredujemo v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki. Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah.

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) UREDBE (EU) 2016/679 ter do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega. Vaše podatke bomo takoj prenehali obdelovati za tržne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

Pravica do pritožbe

Uveljavitev zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko uveljavljate preko e-pošte info@polovicka.si

Piškotki

Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na računalniku obiskovalca in omogočajo analize o obisku, številu obiskov in druge podrobnosti obiska. .

Obiskovalec lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično obiskovalec ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotka preko spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in na tak način trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo v nastavitvah internetnega brskalnika. To omogočajo v vsi priljubljeni internetni brskalniki. Če posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, izklopi shranjevanje piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, lahko pride do motenega oziroma nepopolnega delovanja spletne strani.

Piškotke, ki jih uporabljamo na www.polovicka.si lahko obiskovalec preveri v svojem brskalniku.

Preberite tudi pogoje uporabe spletne strani Polovicka.si