Splošni pogoji poslovanja in uporabe Polovička.si

Pogoji poslovanja spletne trgovine Polovička.si

Storitve, ki jih ponuja podjetje Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju: Drugi svet) na spletni strani www.polovicka.si, ki je v lasti le-tega, so storitve upravljanja s spletno stranjo, nadzora nad finančnimi transakcijami, organizacije in posredovanja pri prodaji ter promocije ponudb prek spletne strani.

Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike, ki uporabljate spletno stran www.polovicka.si. Z uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli Pogoje poslovanja, Prodajne pogoje in Izjavo o zaupnosti podatkov.

Vsaka oseba, ki na kakršenkoli način – posredno ali neposredno – uporablja ali je uporabljala storitve Polceneje, je uporabnik oziroma končni uporabnik.

Kot uporabnik ste odgovorni za zaščito svojih uporabniških imen in gesel, ki jih uporabljate za dostop do spletne strani www.polovicka.si, da do njih ne morejo dostopati tretje osebe. Prav tako se zavedate in strinjate z dejstvom, da lahko pri uporabi spletnega mesta včasih pride do tehničnih težav in posledično do prekinitve storitve. Poleg tega se strinjate, da lahko pride do prekinitve dostopa do spletne strani www.polovicka.si, ter da je spletna stran lahko začasno nedosegljiva ali izključena, zaradi razlogov, kot so npr. vzdrževanje spletne strani in drugi razlogi, za katere www.polovicka.si ne more odgovarjati.

Kot uporabnik ste izključno odgovorni za nakup in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno s celotno strojno in programsko opremo, ki jo imate v lasti in jo uporabljate, ter drugo opremo, ki jo potrebujete za dostopanje in uporabo spletnih strani www.polovicka.si. Prav tako samostojno nosite stroške, ki so povezani s tem.

Vaša dolžnost – kot končni uporabnik – je, da uporabljate spletno stran www.polovicka.si s pravili Republike Slovenije, kot tudi s temeljnimi moralnimi in etničnimi načeli. Prav tako velja, da se strinjate s tem, da mora biti vsa komunikacija in interakcija, ki se odvija na spletnih straneh www.polovicka.si, v skladu s temi pogoji poslovanja. Na teh spletnih straneh ne smete objavljati, prenašati ali dajati na voljo kakršnokoli gradivo, katerega vsebina na kakršenkoli način krši pravice drugih, kot je na primer žaljiva ali obrekovalska vsebina, vsebina, ki kali ali ogroža zasebnost ipd. Enako velja tudi za gradiva z nezakonito vsebino in obliko. Za svoj ali tuj račun uporabniki ne smete oglaševati kakršnekoli ponudbe brez predhodnega dovoljenja s strani www.polovicka.si, še posebej pa ni dovoljeno, da preko spletnega portala www.polovicka.si nagovarjate druge uporabnike, da se pridružijo spletnim stranem, ki so posredna ali neposredna konkurenca spletni strani.

Vsa gradiva, ki so objavljena na spletnih straneh www.polovicka.si so v lasti podjetja Drugi svet in zaščitena z zakonom oziroma se uporabljajo v skladu z dovoljenjem nosilca avtorskih pravic in nosilca pravic na žigih in/ali dizajnu ter v skladu z drugimi potrebnimi dovoljenji. Drugi svet je nosilec avtorskih pravic celotne idejne vsebine spletnega portala www.polovicka.si, ki je nujno potrebna za pravilno in nemoteno delovanje projekta.

Prepovedana je kakršnakoli distribucija, kopiranje, prenos, povezovanje, objavljanje ali kakršnokoli spreminjanje teh spletnih strani brez pisnega dovoljenja podjetja Drugi svet.. Vsaka kršitev omenjenih prepovedi ima lahko za posledico kršenje avtorskih pravic, pravic žiga ali drugih pravic in lahko zaradi tega privede tudi do kazenskega pregona.

Kot uporabniku vam ni dovoljeno deloma ali v celoti spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvarjati izpeljanke ali na kakršenkoli drugi način izkoriščati katerekoli vsebine spletnega portala www.polovicka.si. Prav tako je prepovedano kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, objavljanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega gradiva. S spletne strani www.polovicka.si lahko prevzamete, izpišete ali shranite gradivo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, le za lastno in osebno uporabo.

Pridružujemo si pravico do odpovedi katerekoli naročene ponudbe, če ocenimo, da je bilo naročilo kakorkoli zaobšlo, zlorabilo ali izigralo postavljena pravila, omejitve ali pogoje uporabe Polovička.si.

Po plačilu predračuna denarja za naročeno storitev denarja ne vračamo, razen v primeru odpovedi po krivdi ponudnika/organizatorja ali podjetja Drugi svet d.o.o.

Za vse pravne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo spletne strani www.polovicka.si, je pristojno sodišče v Celju.

Z registracijo oziroma odprtjem uporabniškega računa na spletni strani potrjujete, da ste te pogoje poslovanja v celoti prebrali, razumeli in sprejeli.

 

Pravilnik o zasebnosti

Izjava o zaupnosti podatkov (v nadaljevanju: izjava) se nanaša na vse podatke, ki jih kot uporabnik vpišete na spletni strani www.polovicka.si in se posledično hranijo v bazi podatkov podjetja Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju: Drugi svet).

Zbrane podatke lahko delimo na osebne in neosebne. V podjetju Drugi svet kot ponudnik promocij na spletni strani www.polovicka.sii vlagamo ogromno svojega znanja in dela v zaščito uporabnikove zasebnosti – tako v času, ko ste aktivni na našem portalu, ko tudi, kadar portal zapustite (hramba podatkov). Da boste bolje razumeli, katere informacije zbiramo in kako te informacije uporabljamo, vas prosimo, da natančno preberete to izjavo. Pridržujemo si pravico, da lahko to izjavo kadarkoli spremenimo in da je spremenjena izjava veljavna takoj po objavi na spletni strani www.polovicka.si. Če nadaljujete z uporabo tega portala po objavi spremenjene izjave se smatra, ta to spremenjeno izjavo in v njej podane pogoje tudi sprejemate. Zato uporabnikom svetujemo, da občasno ponovno natančno preberete izjavo.

Osebni podatki so tisti podatki, ki natančno opredeljujejo uporabnika portala. Med osebne podatke štejemo ime in priimek uporabnika in/ali kupca, domači naslov, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva in morebitni drugi podatki (v primeru nagradnih iger).

Pri uporabi spletnega portala www.polovicka.si boste naleteli na podatke, ki bodo označeni kot obvezni in poljubni. V kolikor pri določeni opciji ne boste vpisali zahtevanih informacij med obvezne podatke, te opcije ne boste mogli uporabljati.

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen ponudbe izdelkov in/ali storitev, oziroma za podporo in pomoč pri izpeljavi ter realizaciji naročila in s tem izboljšanje delovanja spletnega portala www.polovicka.si. Prav tako za zagotavljanje izvedbe administrativnih nalog, vzpostavljanje stika z vami,  za izboljšanje naših tržnih rezultatov in naše ponudbe izdelkov in/ali storitev na tržišču ter tudi za namen sodelovanja z ustanovami, ki so pristojne za izvajanje zakona. Pridržujemo si pravico, da vaše osebne podatke sporočimo zgolj finančni ustanovi, t.j. banki, in partnerju-ponudniku, od katerega ste kupili določen izdelek in/ali storitev, izključno z namenom realizacije nakupa. Ker osebnih podatkov ne uporabljamo za katerekoli druge namene razen naštetih, tudi ne moremo odgovarjati za morebitno škodo.

Neosebni podatki so tisti podatki, ki ne opredeljujejo uporabnika portala. Gre za informacije, ki se nanašajo na primer na podatke o tem, katero spletno stran ste nazadnje obiskali, kateri spletni brskalnik uporabljate ipd. Gre za informacije, ki se s pomočjo elektronskih orodij v času uporabe spletnega portala zbirajo samodejno in jih lahko brez omejitev uporabljamo za reševanje težav administriranja spletne strani www.polovicka.si, da bi izboljšali našo ponudbo izdelkov in/ali storitev ter način trženja, opravili analizo trendov in demografskih podatkov in podobno ter za potrebe sodelovanja z ustanovami, ki so pristojne za izvajanje zakona.

Drugi svet kupce obvešča preko spletne strani www.polovicka.si s pomočjo elektronske pošte. Pri tem ločujemo med sporočili, ki se nanašajo na uporabnikovo koriščenje spletne strani v obliki prijave, zahteve ali vprašanja, vezanega na nakup izdelka in/ali storitve (odjava od tovrstnih sporočil ni možna) ter sporočili, ki se nanašajo na trženje izdelkov in/ali storitev in se pošiljajo vsem, ki so se prijavili na prejemanje masovnih sporočil (novice, akcije, dogodki ipd.). Za prejemanje teh e-sporočil se prijavite posebej, oziroma ločeno od registracije in postopka nakupa izdelka. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, vas prosimo, da se od prejemanja tovrstnih sporočil odjavite z zahtevkom po umiku na naš elektronski naslov info@polovicka.si, oziroma s klikom na gumb "odjava", ki je prisoten v vsaki e-pošti.

V podjetju Drugi svet navedene osebne podatke zbiramo izključno za opisane namene, vse do preklica dovoljenja z vaše strani, ki ga lahko podate kadarkoli. Prav tako lahko kadarkoil zahtevate vpogled v vaše zbrane osebne podatke.

Drugi svet zaradi sistema spletnih strani ne more v popolnosti zagotoviti varnosti podatkov, prenesenih na ali iz spletne strani www.polovicka.sii, zato tudi nismo odgovorni za zlorabe s strani tretjih oseb.

Drugi svet varuje vaše podatke, saj zahtevamo zgolj tiste podatke, ki so nujni za uspešno izpeljan nakup in koriščenje izdelka in/ali storitve. Vsi podatki so skrbno varovani in dostopni le zaposlenim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi zaposleni na Polovička.si kot tudi ponudniki izdelkov in/ali storitev smo odgovorni za upoštevanje načel zasebnosti posameznega kupca oziroma uporabnika spletnega portala www.polovicka.si.

Izjava se nanaša na koriščenje uporabniških podatkov na spletnem portalu www.polovicka.si in ne na spletne strani naših partnerjev oziroma ponudnikov, saj imajo ti svoje lastne Izjave o zaupnosti podatkov. Ker Drugi svet ne more v nobenem primeru odgovarjati za delo drugih, vam svetujemo, da pred uporabo drugih spletnih strani preberete njihove izjave. V kolikor imate kakršnakoli vprašanja glede zagotavljanja zaupnosti podatkov vas prosimo, da nam pošljete sporočilo na info@polovicka.si.

Z registracijo oziroma odprtjem uporabniškega računa na spletni strani www.polovicka.si uporabniki potrjujete, da ste to izjavo v celoti prebrali, razumeli in sprejeli.

 

Pogoji prodaje

Podjetje Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju: Drugi svet) omogoča in organizira promocijsko ali redno prodajo izdelkov in/ali storitev na spletni strani www.polovicka.si kot posrednik v imenu in na račun pogodbenega partnerja (v nadaljevanju: ponudnik). Ponudnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel pogoje, ki so opisani v pogodbiin v pričujočih Pogojih prodaje, ki so objavljeni na spletni strani www.polovicka.si.

Cene ponudbe

Cena ponudbe je določena v skladu s predhodnim dogovorom s ponudnikom storitve. Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo za posamezno ponudbo, ki je lahko omejena tudi na čas trajanja le te. Po izteku časa trajanja ponudbe ta postane neveljavna, kar pomeni, da nakupa ni več mogoče opraviti.

Postopek nakupa

Ob registraciji na spletni strani www.polovicka.si pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki si ga izbere sam. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Uporabnik s klikom na »KUPI« prične s postopkom nakupa. Izbere si tudi način plačila. V primeru uspešnega nakupa uporabnik prejme kupon, ki ga vnovči pri ponudniku storitve v pri ponudbi s strani ponudnika določenem času. Kupon je uporabniku posredovan na njegov e-poštni naslov, ki je naveden ob registraciji uporabnika.

Obrazložitev procesa poteka nakupa kuponov

Klik na gumb pomeni rezervacijo kupona s strani uporabnika. Za dejanski nakup se šteje šele dejansko plačilo rezerviranega kupona prek enega izmed načinov plačila. Kuponi kupljeni s  plačilnim nalogom, so aktivni tisti dan, ko prejmemo vaš denar in potrdilo plačila ter ko jih potrdi tudi naš administrator.

Potrdila o plačilu in nakupu določenega izdelka in/ali storitve (v nadaljevanju: kuponi) se po uspešno realizirani ponudbi izdajo kupcu na njegovo ime oziroma na imena, ki jih je naštel za nosilce kuponov. Kupon poleg imena vsebuje še naslednje podatke: ime nosilca kupona, unikatno identifikacijsko kodo, opis izdelka in/ali storitve, rok koriščenja, kraj oziroma naslov koriščenja in po potrebi še druge podatke. Vsi kuponi, ki jih v imenu ponudnika izda  www.polovicka.si in ki so hkrati tudi prikazani na spletni strani www.polovicka.si ali z njo povezanimi drugimi spletnimi stranmi, so promocijske narave in se kupcem določenega izdelka in/ali storitve izdajo po nižji, s ponudnikom vnaprej dogovorjeni ceni. Kuponi so izdani na podlagi pravil, zapisanih v pogodbi, ki jo posamezni ponudnik podpiše s podjetjem Drugi svet. Vse morebitne reklamacije rešujeta izključno kupec kupona in ponudnik izdelka in/ali storitve v zakonsko določenem reklamacijskem roku.

Vrednost kupona (cena z DDV) velja le za izdelek in/ali storitev, opisano v ponudbi na spletni strani www.polovicka.si in na kuponu, ne pa tudi za morebitne stroške poštnine in druge manipulativne stroške, razen če to ni posebej navedeno že v ponudbi na predmetni spletni strani.

Za morebitno izgubo ali krajo kupona nista odgovorna ne podjetje Drugi svet ne ponudnik izdelka in/ali storitve.

Kupona ne morete kombinirati z drugimi ugodnostmi oziroma darilnimi kuponi ali boni, kot tudi ne prodajati drugim osebam, razen kadar je to izrecno dovoljeno v okviru posamezne ponudbe.

Vsak kupon, ki ni oziroma ne bo koriščen v skladu s pravili ponudbe, velja za neveljavnega.

Rok koriščenja se izteče na datum, naveden na kuponu in se ga ne da podaljševati, razen če se tako dogovorite s ponudnikom.

Načini plačila

Možnih je več načinov plačila. Način plačila uporabnik izbere po kliku na gumb »kupi«. Pri nakupu preko plačilnega naloga izbere po kliku na gumb kupi opcijo »nakup preko plačilnega naloga«. Vnese zahtevane podatke in na svoj elektronski naslov prejme spletni predračun v obliki plačilnega naloga. Plačilo uporabnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa (npr. Banka@net, Klik …) ali pa ga natisne, prepiše in plača na pošti, banki.

Komunikacija z uporabniki Polovička.si

Registriran uporabnik soglaša, da ga bo lastnik spletnega portala www.polovicka.si obveščal o aktualni ponudbi na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Željo uporabnika, da ne želi več prejemati aktualne ponudbe, bomo spoštovali. Svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave lahko uporabnik pošlje na elektronski naslov info@polovicka.si.

Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da na elektronski naslov info@polovicka.si v 14 dneh od nakupa kuponov sporoči, da odstopa od pogodbe po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS št. 98/2004 – UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011). Vračilo plačila bomo opravili takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Razloga za odstop ni potrebno navesti.

Z nakupom kupona se smatra, da ste kot kupec v celoti prebrali, razumeli in sprejeli pričujoče Pogoje prodaje.

 

za izboljšanje naših tržnih rezultatov in naše ponudbe izdelkov in/ali storitev na tržišču